Saradnja i Integracija

Poslovna suradnja i dijeljenje informacija na razini cijele tvrtke mogu uzrokovati probleme koje često susrećemo u poduzećima gdje se sustavi uvode ili razvijaju organski. Konkretno, izraz Enterprise Application Integration (EAI) – integracija aplikacija poduzeća – odnosi se na integraciju sustava unutar poduzeća, npr. integracija aplikacija, podataka i procesa.

EAI iziskuje povezanost između različitih tehnoloških platformi i obuhvaća kompleksna poslovna pravila kao i dugotrajne poslovne procese u kojima se logičke jedinice rada mogu odvijati danima ili tjednima dok prolaze kroz različite procese unutar organizacije. EAI uglavnom proizlazi iz potrebe proširenja/unaprjeđenja nekog postojećeg automatiziranog poslovnog procesa ili potrebe uvođenja potpuno novog procesa.

Poslovnu suradnju i dijeljenje informacija na razini cijele tvrtke danas podržavaju portali tvrtke koji obogaćuju tvrtku svojim brojnim funkcijama. Time je omogućena sveobuhvatna povezanost kadrova, različitih timova i znanja neovisno o procesima. Timska suradnja (team collaboration) je suradnja (virtualnih) timova (neovisno o lokaciji) uz pomoć integriranih standardnih alata.

Naše usluge:

Na isporučivanju naših usluga radi čitav niz stručnjaka koji se bave razvojem softvera ili arhitekturom rješenja, kao i savjetnici za procese i aplikacije koji posjeduju potrebna znanja za provedbu velikih i kompleksnih integracijskih projekata.

 • Integracija procesa (EAI)
EAI stvara temelje za konverziju podataka i naredbi iz formata jedne aplikacije u format druge aplikacije.
 • Mobilno poslovanje
Mobilni uređaji omogućuju nastanak novih oblika umrežavanja. Među raspoloživim funkcijama nalaze se npr. prikaz aktualnih podataka o korisniku ili raspoloživosti rezervnih dijelova, evidenciji vremena (time-registration), narudžbi materijala itd. Korištenje mobilnih rješenja dovodi do nižih procesnih troškova i veće brzine i fleksibilnosti procesa.
 • RFID
Identifikacija radijske frekvencije (radio-frequency identification, ili skraćeno: RFID) omogućuje brzo i precizno praćenje i zapis postupaka u odjelima primitaka i otpreme dobara, kao i internih operativnih tijekova materijala, te uknjižbu u sustave planiranja poslovnih resursa (Enterprise Resource Planning, ili skraćeno: ERP). RFID povećava vrijednost logističkih postupaka bez potrebe za ručnom intervencijom.
 • Internet prodaja
Brza i učinkovita obrada narudžbi korisnika nerijetko je dovedena do svojih krajnjih granica ako su u proces uključene različite poslovne jedinice tvrtke ili čak eksterni partneri. Rezultat su često neadekvatna usluga za korisnika, dugo vrijeme obrade, greške u obradi i visoki troškovi. Takvi problemi mogu se izbjeći provođenjem prodaje proizvoda ili zamjenskih dijelova posredstvom internetskog rješenja.
 • Portalska rješenja
Portalske strategije i savjetovanje o portalskim procesima
Portalska IT arhitektura / tehnologije
Različiti scenariji integriranja portala
Implementacija portala
Prednosti za korisnike:
 • Podrška poslovanju od jednog kraja sustava na drugi
 • Zajednička infrastruktura za integrirane aplikacije da bi se postigla maksimalna učinkovitost
 • Brza reakcija na poslovne događaje, smanjenje zaliha, kraće vrijeme ciklusa novih procesa i smanjenje troškova zahvaljujući ponovnoj upotrebi postojećih procesa i aplikacija te drugih IT sredstava
 • Mogućnost provođenja horizontalnih procesa u raznim vertikalnim aplikacijama i raznim sustavima
 • Jednostavno dodavanje novih aplikacija bez narušavanja postojećih poslovnih procesa
 • Učinkovite operacije (temeljene na ulogama i orijentirane na procese)
 • Zadovoljni zaposleni (jednako sučelje za sve aplikacije/funkcije; brza obrada radnih tijekova)
 • Integracija sustava i ljudi posredstvom iste platforme


 • Strateške platforme:

  • IBM WebSphere
  • Microsoft BizTalk Server
  • Microsoft SharePoint
  • SAP NetWeaver